Tìm kiếm theo cụm từ
Sáng kiến cải tiến

 • : Hoàng Thị Thanh Hà
 • : Khoa Dịch kính - Võng mạc
 • :
 • :
 • : Nguyễn Kim Oanh
 • : Khoa Giác mạc
 • : Khoa Giác mạc
 • : 01/2019
 • : Ths.KT Nguyễn Thị Kim Dung
 • : Phòng Tài chính kế toán
 • :
 • :
 • : Hà Huy Thiên Thanh
 • : Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ mắt và vùng mặt
 • :
 • :
 • : Phạm Hồng Vân
 • : Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ mắt và vùng mặt
 • :
 • :
 • : Nguyễn Thị Thu Hiền
 • : Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ mắt và vùng mặt
 • :
 • :
 • : Phạm Thị Kim Đức
 • : Phòng Điều dưỡng
 • :
 • :
 • : Ths KT. Nguyễn Thị Kim Dung
 • : Phòng Tài chính kế toán
 • :
 • :
 • : Vũ Tuấn Anh
 • : Phòng Chỉ đạo tuyến
 • :
 • :
 • : Phạm Thị Kim Đức
 • : Phòng Điều dưỡng
 • :
 • :
 • : Nguyễn Diệu Linh
 • : Phòng Kế hoạch tổng hợp
 • :
 • :
 • : Hoàng Thị Thanh Hà
 • : Khoa Dịch kính - Võng mạc
 • : Khoa Dịch kính - Võng mạc
 • : 08/2019
Trang 1/1 <1>