Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Bộ phận Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
1 Призовой_фонд_гослото|www.apple-wathc.ru|17 Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo
0 0 0
2 www.mail3332.ru Phòng Tổ chức cán bộ
0 0 0
3 Vũ Thị Thùy Linh Khoa KB & Điều trị theo yêu cầu
0 1 0
4 Vũ Thị Hồng Hạnh Khoa KB & Điều trị theo yêu cầu
0 0 0
5 Vũ Huy Quang Khoa KB & Điều trị theo yêu cầu
0 0 0
6 Vũ Hoàng Yến Khoa KB & Điều trị theo yêu cầu
0 1 0
7 Vũ Hoàng Việt Chi Khoa Giác mạc
0 1 0
8 TS.Nguyễn Xuân Tịnh Khoa Mắt trẻ em
0 7 0
9 TS. Vũ Tuấn Anh Phòng Chỉ đạo tuyến
0 12 0
10 TS. Trần Minh Đạt Phòng Chỉ đạo tuyến
0 0 0
11 TS. Thẩm Trương Khánh Vân Khoa Chấn thương mắt
0 9 0
12 TS. Phạm Thu Minh Khoa Chấn thương mắt
0 2 0
13 TS. Phạm Ngọc Đông Khoa Giác mạc
0 9 0
14 TS. Phạm Hồng Vân Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ mắt và vùng mặt
0 3 0
15 TS. Nguyễn Văn Huy Khoa Mắt trẻ em
0 7 0
16 TS. Nguyễn Văn Hiếu Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
0 2 0
17 TS. Nguyễn Thu Thủy Khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú
0 2 0
18 TS. Nguyễn Thị Tuyết Nga Khoa Chấn thương mắt
0 0 0
19 TS. Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Khúc Xạ
0 5 0
20 TS. Nguyễn Thị Nhất Châu Khoa Dịch kính - Võng mạc
0 6 0
Trang 1/11 <12345678910>