Tìm kiếm theo cụm từ
Tìm kiếm đề tài
 •  
 • : TS. Hoàng Cương
 • : Tạo hình - thẩm mỹ
 • : Cấp Cơ sở
 • : 10/2018 - 10/2020
 • : TS. Bùi Thị Vân Anh
 • : Glocom
 • : Cấp Cơ sở
 • : 01/2020 - 10/2021
 • : Nguyễn Quốc Đạt
 • : Thể thủy tinh - khúc xạ ngoại khoa
 • : Cấp Cơ sở
 • : 10/2020 - 10/2021
 • : ThS. Ngô Thị Hồng Thắm
 • : Chấn thương
 • : Cấp Cơ sở
 • : 05/2020 - 05/2022
 • : TS. Thẩm Trương Khánh Vân
 • : Mắt trẻ em
 • : Cấp Cơ sở
 • : 03/2020 - 09/2021
 • : Ths. Trần Huyền Trang
 • : Kết - Giác mạc
 • : Cấp Cơ sở
 • : 05/2020 - 12/2021
 • : TS. Nguyễn Văn Hiếu
 • : Kiểm soát nhiễm khuẩn
 • : Cấp Cơ sở
 • : 01/2018 - 12/2020
 • : TS. Lê Xuân Cung
 • : Kết - Giác mạc
 • : Cấp Cơ sở
 • : 06/2019 - 10/2020
 • : Hoàng Thị Thanh Hà
 • : Khoa Dịch kính - Võng mạc
 • :
 • :
 • : Nguyễn Kim Oanh
 • : Khoa Giác mạc
 • : Khoa Giác mạc
 • : 01/2019
 • : Ths.KT Nguyễn Thị Kim Dung
 • : Phòng Tài chính kế toán
 • :
 • :
 • : Hà Huy Thiên Thanh
 • : Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ mắt và vùng mặt
 • :
 • :
 • : Phạm Hồng Vân
 • : Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ mắt và vùng mặt
 • :
 • :
 • : Nguyễn Thị Thu Hiền
 • : Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ mắt và vùng mặt
 • :
 • :
 • : Phạm Thị Kim Đức
 • : Phòng Điều dưỡng
 • :
 • :
 • : Ths KT. Nguyễn Thị Kim Dung
 • : Phòng Tài chính kế toán
 • :
 • :
Tìm kiếm sáng kiến cải tiến
 • Đơn vị/Khoa/Phòng
 • Từ khóa
 •  
Thông tin mới