Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết sáng kiến cải tiến
Họ tên tác giả Khoa phòng Chức vụ Tỷ lệ tham gia (& thời gian, đóng góp...)
Chịu trách nhiệm chính
Ths.KT Nguyễn Thị Kim Dung Chủ nhiệm sáng kiến 60%
Thành viên khác
Ths.KT Nguyễn Thu Hường Phòng Tài chính kế toán Thư ký sáng kiến 40%
Cải tiến công tác thông tin hướng dẫn thủ tục thanh toán cho bệnh nhân tại các điểm tiếp đón Phòng TCKT
30/11/2020

- Công tác thanh toán hiện tại được phân loại từng cửa thu: cửa chuyên thu tiền khám bệnh, cửa chuyên thu tiền xét nghiệm và thủ thuật, cửa chuyên thanh toán ra / vào viện ngồi tại các khoa trong Viện -> dẫn đến có những thời điểm trong ngày bệnh nhân (BN) chỉ đông cục bộ: hoặc tại vị trí thu tiền khám bệnh hoặc vị trí xét nghiệm thủ thuật ....

- Người bệnh khi đến Bệnh viện có thể được đáp ứng tất cả các công việc liên quan đến công tác tài chính, kế toán ở bất cứ vị trí thu tiền nào có nhân viên kế toán.

- Tất cả các điểm thu của Phòng tài chính kế toán:

Nội dung, các bước thực hiện:

- Có bảng thông tin hướng dẫn người bệnh về thủ tục thanh toán khám chữa bệnh tại tất cả các điểm thu.

- Tổ chức đào tạo cho tất cả các nhân viên kế toán thanh toán cho bệnh nhân (bao gồm cả cán bộ tăng cường) thành thạo mọi nghiệp vụ cần thiết giao dịch, thanh toán với bệnh nhân, kể cả bệnh nhân vào viện và ra viện. Bệnh nhân gồm tất cả các đối tượng, không phân biệt

- Phối hợp với Phòng CNTT cài đặt các phần mềm quản lý, chỉnh sửa nếu còn lỗi. Đảm bảo sự kết nối, liên thông giữa các phần mềm quản lý với nhau, phát huy tối đa hiệu quả.

- Các vị trí đón tiếp, bán phiếu, thanh toán với bệnh nhân sẽ được bố trí lại cho hợp lý nhất, đảm bảo sự tiện lợi nhất có thể, vì mục tiêu nhanh, thuận lợi, ít phải di chuyển, đáp ứng sự hài long của người bệnh.

- Các vị trí đón tiếp, bán phiếu, thanh toán khi đó không cần chia nhiều đối tượng như hiện nay. 

- Thuận lợi cho người bệnh đến khám, chữa bệnh cũng như thanh toán khi ra về.

Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm