Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết sáng kiến cải tiến
Họ tên tác giả Khoa phòng Chức vụ Tỷ lệ tham gia (& thời gian, đóng góp...)
Chịu trách nhiệm chính
Phạm Thị Kim Đức Phó Trưởng Phòng
Thành viên khác
Nguyễn Thị Hoài Thanh Phòng Tài chính kế toán
Hướng dẫn người bệnh đăng ký khám chữa bệnh tự nguyện tại Bệnh viện Mắt Trung ương
08/06/2019

- Nhu cầu KCB của người dân đông, chủ yếu tập trung vào buổi sáng. 

- Nhiều người bệnh đi khám trên 2 lần vẫn không biết phải làm như thế nào để đăng ký KB.

- Quy trình KCB của BV được công khai nhiều nơi nhưng người bệnh vẫn không hiểu hoặc không nhớ hết quy trình

- Bộ phận đón tiếp thường quá tải công việc vào một thời điểm nhất định => nguy cơ sai sót xó thể xảy ra (nhầm tên, tuổi,....giao tiếp ứng xử chưa tốt,.....)

- Việc chỉnh sửa thông tin người bệnh khi có nhầm lẫn không thuận tiện

- Người bệnh có cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng đến tỷ lệ hài lòng của người bệnh

- Chưa có hướng dẫn cụ thể (hướng dẫn trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu, đễ nhìn, dễ thấy).

- Biển mika 2 mặt/2 nội dung có thể xoay/lật.

- Mặt 1: hiển thị thông tin hướng dẫn người bệnh đăng ký khám

- Mặt 2: hiển thị khi đóng quầy. 

- Khu bán phiếu khám bệnh tầng 1 nhà D

- Trang bìa của sổ khám bệnh: có thể in  thêm thông tin hướng dẫn người bệnh đăng ký khám (mặt 1 của biển mika).

- Giảm tải cho nhân viên đón tiếp và nhân viên hướng dẫn 

- Giảm sai sót có thể xảy ra (giao tiếp ứng xử, thái độ phục vụ, đánh sai thông tin người bệnh,...)

- Người bệnh chủ động, tự tin khi đến xếp hàng đăng ký khám 

- Giảm tỷ lệ người bệnh phải sửa chữa thông tin khám chữa bệnh (sai tên, tuổi,...)

- Góp phần tăng tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ KCB của bệnh viện.

Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm