Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết sáng kiến cải tiến
Họ tên tác giả Khoa phòng Chức vụ Tỷ lệ tham gia (& thời gian, đóng góp...)
Chịu trách nhiệm chính
Hoàng Thị Thanh Hà Chủ nhiệm sáng kiến 60%
Thành viên khác
Nguyễn Kim Oanh Khoa Giác mạc Thư ký sáng kiến 40%
Sáng kiến cải tiến hộp đựng thuốc tại các khoa lâm sàng - Bệnh viện Mắt trung ương
02/01/2020

Hiện nay: Túi giấy đựng thuốc dễ rách, thủng, chi phí giá thành cao nên chúng tôi thay bằng hộp đựng thuốc nhựa sử dụng 1 lần trong vòng 3 năm

Giảm chi phí cho bệnh viện hàng tháng

An toàn cho người bệnh

Đảm báo chất lượng thuốc

Sạch sẽ thuận tiện, hình thức đẹp

Tát cả các khoa lâm sàng

Tương đương trên 87.046.000VNĐ/năm

Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm