Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết sáng kiến cải tiến
Họ tên tác giả Khoa phòng Chức vụ Tỷ lệ tham gia (& thời gian, đóng góp...)
Chịu trách nhiệm chính
Phạm Hồng Vân Phó Trưởng khoa 100% (thực hiện phẫu thuật, thụ thập và xử lý số liệu, báo cáo)
Thành viên khác
Phạm Trọng Văn Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ mắt và vùng mặt Trưởng khoa 50% ( thưc hiện phẫu thuật, đóng góp ý kiến chuyên môn, hội chẩn)
Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ mắt và vùng mặt Bác sỹ 50% ( thưc hiện phẫu thuật)
Hà Thị Thu Hà Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ mắt và vùng mặt Bác sỹ 50% ( thưc hiện phẫu thuật)
Kỹ thuật treo cơ trán bằng dây Silicon sử dụng một đường rạch cung mày
31/10/2019

Kỹ thuật treo cơ trán điều trị sụp mi nặng chức năng cơ nâng mi kém đã được áp dụng từ nhiều năm nay. Các phương pháp treo cơ trán được áp dụng rất đa dạng như kỹ thuật Crawford, kỹ thuật treo hình tam giác, kỹ thuật treo hình thang v.v... với 3 đường rạch cung mày, Các kỹ thuật này cho phép đạt hiệu quả phẫu thuật, tuy nhiên 3 dường rạch vùng cung mày gây chảy máu nhiều, sẹo cung mày nhiều cũng như tăng khả năng đứt vật liệu treo đối với các phẫu thuật viên chưa nhiều kinh nghiệm

Phẫu thuật treo cơ trán bằng dây silicon sử dụng 1 đường rạch cung mày duy nhất làm hạn chế mức độ chảy máu, hạn chế sẹo mổ sau phẫu thuật cải thiện thẩm mỹ cũng như hạn chế tỷ lệ đứt vật liệu treo (dây Silicon)

Bn sụp mi mức dộ nặng biên độ cơ nâng mi kém, bệnh nhân đồng ý tham gia phãu thuật

Đạt mục đích điều trị, cải thiện về mặt thẩm mỹ, hạn chế biến chứng

Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm