Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết sáng kiến cải tiến
Họ tên tác giả Khoa phòng Chức vụ Tỷ lệ tham gia (& thời gian, đóng góp...)
Chịu trách nhiệm chính
Hoàng Thị Thanh Hà Điều dưỡng trưởng
Thành viên khác
Trần Thanh Trúc Khoa Glôcôm
Đoàn Minh Huệ Khoa Chấn thương mắt
Nghiêm Xuân Anh Khoa Mắt trẻ em
Vũ Kim Oanh Khoa Giác mạc
Nguyễn Diệu Linh Phòng Kế hoạch tổng hợp
Sáng kiến cải tiến công khai thuốc tại 5 khoa lâm sàng BV mắt TW
23/04/2019

Hiện tại phiếu công khai thuốc phải viết tay, chúng tôi cải tiến để bác sỹ cho thuốc bằng máy tính

Bác sỹ cập nhật y lệnh vào máy điều dưỡng in trực tiếp thuốc của bác sỹ ra công khai thuốc cho người bệnh ký

Trong bệnh viện Mắt Trung ương

Nhanh gọn, tiện lợi

Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm