Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết sáng kiến cải tiến
Họ tên tác giả Khoa phòng Chức vụ Tỷ lệ tham gia (& thời gian, đóng góp...)
Chịu trách nhiệm chính
Nguyễn Diệu Linh Phó trưởng phòng KHTH 100%
Thành viên khác
Hoàng Thị Thanh Hà Khoa Dịch kính - Võng mạc Điều dưỡng trưởng
Cải tiến khay thuốc tại bàn khám của bác sỹ
20/03/2019

Tại bàn khám khay thuốc của bác sỹ quá to nên bàn khám không gọn gàng sắp sếp bừa bãi

Làm lại kích thước của khay khám nhỏ gọn hơn phù hợp với các dụng cụ của khay khám

Tại Phòng khám của các khoa lấm sàng BVMTW

Giúp bàn khám gọn gàng

Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm