Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài
Đánh giá đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật quặm tại Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ- Yên Bái
Khác
Cấp Cơ sở
10/2018 - 10/2020
TS. Hoàng Cương
Tạo hình - thẩm mỹ
Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ mắt và vùng mặt
Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ- Yên Bái
# Học hàm học vị Họ và tên Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)
1 TS TS. Hoàng Cương BVMTƯ hướng dẫn học viên 24 tháng
2 BS Bs Nguyễn Vĩnh Chung BVĐK Nghĩa Lộ, Yên Bái nghiên cứu viên 24 tháng
3 Cử nhân YTCC CN Nguyễn Thị Kim Linh BVMTƯ thủ tục hành chính, thống kêm xử lý số liệu 12 tháng
# Tên đơn vị Nội dung phối hợp Người đại diện
1 Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ- Yên Bái Địa điểm tiến hành nghiên cứu Bs Nguyễn Vĩnh Chung
- Đặc điểm lâm sàng bệnh quặm tại khu vực Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái - Kết quả điều trị bằng phẫu thuật
Mới
Chưa có nghiên cứu nào tương tự được thực hiện tại địa phương Quặm vẫn là gánh nặng cho phòng chống mù lòa, ảnh hưởng đến phát triển KTXH địa phương
# 4. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
1 - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng quặm mi của BN đến khám tại BVĐK Nghĩa Lộ Yên Bái - Đánh giá kết quả điều trị bằng phẫu thuật cho các BN này - TR, đánh giá BN qua các thời điểm
BN đến khám và điều trị quặm tại BVĐK Nghĩa Lộ ,Yên Bái
Quan sát mô tả, can thiệp lâm sàng không đối chứng
- Khám thông thường - Khám Mi - Phẫu thuật quặm theo 3 phương pháp
Là nghiên cứu đầu tiên về quặm ở địa phương Tuân thủ khuôn mẫu nghiên cứu quan sát, mô tả, can thiệp lâm sàng dạng tiến cứu
# Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Các nhân, tổ chức thực hiện Dự kiến kinh phí
1 Hoàn thành đề cương Nộp Bộ môn 1/2018-4/2019 NCV, thày hướng dẫn 0
2 Tiến hành nghiên cứu Lập bệnh án mẫu Tiến hành nghiên cứu 5/2019-5/2020 Nhóm nghiên cứu 0
3 Thu thập số liệu, xử lý số liêu hoàn thành luận văn 6/2020-9-2020 NCV, thư ký, chủ nhiệm 0
4 Báo cáo, công bố, nghiệm thu Bảo vệ luận văn, nộp quyển 9-10/2020 Nhóm nghiên cứu 0