Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài
Đánh giá mức độ tuân thủ điều trị của bệnh nhân glôcôm theo dõi tại phòng khám Dixpanse Bệnh viện mắt trung ương
Glocom
Cấp Cơ sở
01/2020 - 10/2021
TS. Bùi Thị Vân Anh
Glocom
Khoa Glôcôm
Glocom
# Học hàm học vị Họ và tên Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)
1 TS TS. Bùi Thị Vân Anh Phòng QLKH-ĐT Chủ nhiệm đề tài 10 tháng
2 BSNT Mai Lan Anh Học viên Khám và thu thập số liệu 10 tháng
3 ThS Nguyễn Thị Hoài Thanh Phòng TCKT tham gia phỏng vấn bệnh nhân 10 tháng
# Tên đơn vị Nội dung phối hợp Người đại diện
Chưa có thông tin
Đánh giá độ tuân thủ điều trị của bệnh nhân glôcôm đang theo dõi tại phòng khám Dixpanse Bệnh viện Mắt trung ương
Mới
Glôcôm là bệnh mạn tính có thể gây mù lòa vĩnh viễn không có khả năng hồi phục, nguyên nhân chưa rõ ràng nên việc theo dõi tiến triển bệnh và tuân thủ điều trị hết sức cần thiết
# 4. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
1 - Khám đánh giá tình trạng bệnh và chọn bệnh nhân vào nhóm nghiên cứu - Thiết kế bảng hỏi, phỏng vấn bệnh nhân - Tổng kết và thu thập số liệu
Bệnh nhân glôcôm được theo dõi tại phòng khám Dixpanse
Mô tả cắt ngang
Phỏng vấn theo bảng hỏi
Chưa có đề tài nào nghiên cứu về độ tuân thủ của bệnh nhân điều trị mắt ở Việt Nam
# Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Các nhân, tổ chức thực hiện Dự kiến kinh phí
1 Chọn bệnh nhân vào nhóm nghiên cứu 40 bệnh nhân 3 tháng Nhóm nghiên cứu Không
2 Phỏng vấn, thu thập số liêu, viết nghiên cứu viết xong đề tài 7 tháng Nhóm nghiên cứu Không