Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài
Đánh giá kết quả phẫu thuật Phaco đặt thủy tinh thể nhân tạo ISOPURE123
Phaco
Cấp Cơ sở
10/2020 - 10/2021
Nguyễn Quốc Đạt
Thể thủy tinh - khúc xạ ngoại khoa
Khoa KB & Điều trị theo yêu cầu
# Học hàm học vị Họ và tên Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)
1 Ts.Bs Nguyễn Quốc Đạt Khoa KB và ĐTTYC viết đề cương,thu thập, xử lý số liệu, báo cáo 12
2 Bs Nguyễn Văn Trình Khoa KB và ĐTTYC thu thập xử lý số liệu 12
3 Ts Hoàng Trần Thanh Bv Mắt Hà Đông tham gia nghiên cứu. 3
4 ĐD Nguyễn Văn Kết Khoa KB và ĐTTYC Thu thập số liệu 3
# Tên đơn vị Nội dung phối hợp Người đại diện
Chưa có thông tin
Đánh giá hiệu quả thể thủy tinh nhân tạo ISOPURE123 trong phẫu thuật điều trị bệnh đục thể thủy tinh. Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng kết quả phẫu thuật.
Mới
ISOPURE123 là thủy tinh thể mềm kéo dài tiêu cự làm tăng cường thị lực trung gian đem đến sự hài lòng cho người bệnh
# 4. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
1 Viết đề cương
2 Thu thập số liệu
3 Xử lý số liệu
4 Viết báo cáo
Người bệnh đặt kính nội nhãn ISOPURE123
Mô tả tiến cứu
# Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Các nhân, tổ chức thực hiện Dự kiến kinh phí
1 viết đề cương kịp tiến độ 1 tháng nhóm NC 500000
2 thu thập xử lí số liệu kịp tiến độ 9 tháng nhóm NC 2000000
3 viết báo cáo kịp tiến độ 3 tháng nhóm NC 500000