Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài
Đánh giá đặc điểm và kết quả điều trị tổn thương nhãn cầu sau tai nạn do máy cắt cỏ tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ 2020 đến 2022
Chấn thương và U
Cấp Cơ sở
05/2020 - 05/2022
ThS. Ngô Thị Hồng Thắm
Chấn thương
Khoa Chấn thương mắt
# Học hàm học vị Họ và tên Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)
1 ThS. ThS. Ngô Thị Hồng Thắm Khoa chấn thương mắt viết đề cương nghiên cứu, thu thập số liệu, phẫu thuật viên 24 tháng
2 ThS. ThS. Bùi Thị Hương Giang bộ môn Mắt - ĐH Y Hà Nội thu thập số liệu, viết đề cương nghiên cứu, phân tích số liệu 24 tháng
# Tên đơn vị Nội dung phối hợp Người đại diện
Chưa có thông tin
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng tổn thương nhãn cầu sau tai nạn do máy cắt cỏ tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ 2020 đến 2022 2. Đánh giá kết quả điều trị tổn thương nhãn cầu sau tai nạn do máy cắt cỏ tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ 2020 đến 2022
Mới
Chấn thương nhãn cầu do máy cắt cỏ ngày càng phổ biến với những tổn thương tương đối nặng với những đặc điểm tương đối đặc trưng như thường có dị vật nội nhãn cắm hắc võng mạc, nhiễm trùng nội nhãn, đục vỡ thể thủy tinh. Câu hỏi đặt ra cho các phẫu thuật viên là có lấy dị vật nội nhãn bằng nam châm trong khi mổ cấp cứu thì đầu không.Tuy nhiên tại bệnh viện Mắt Trung ương nói riêng và Việt Nam nói chung chưa có đề tài nào nghiên cứu về vấn đề này. Vì vậy nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài với mục đích tìm ra những tổn thương đặc trưng và đánh giá kết quả điều trị tổn thương nhãn cầu do máy cắt cỏ.
# 4. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
1 Đề tài được thực hiện tại khoa Chấn thương Mắt - bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022. Tất cả các bệnh nhân chấn thương nhãn cầu do máy cắt cỏ đến bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022 đều được đưa vào nghiên cứu.
Bệnh nhân được chẩn đoán xác định chấn thương nhãn cầu do máy cắt cỏ
Nghiên cứu tiến cứu
Khâu bảo tổn nhãn cầu, cắt dịch kính lấy dị vật nội nhãn
Hiện chưa có đề tài nào nghiên cứu về vấn đề này.
# Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Các nhân, tổ chức thực hiện Dự kiến kinh phí
1 tháng 1 hoàn thiện đề cương nghiên cứu 1 tháng BS Thắm và các cs 1.000.000
2 tháng 2 Mổ 2-4 ca 1 tháng BS Thắm và các cs 2.000.000
3 tháng 3 mổ 2-4 ca theo dõi bệnh nhân đã mổ tháng trước 1 tháng BS Thắm và các cs 2.000.000
4 Tháng 4 đến tháng 18 mổ 2-4 ca theo dõi bệnh nhân đã mổ tháng trước 15 tháng BS Thắm và các cs 20.000.000
5 Tháng 19,20 Xử lý số liệu và viết kết quả 2 tháng BS Thắm và các cs 4.000.000