Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài
Đánh giá hiểu biết của bệnh nhân đến khám ngoại trú ở khoa Giác mạc về bệnh khô mắt
Kết Giác mạc
Cấp Cơ sở
05/2020 - 12/2021
Ths. Trần Huyền Trang
Kết - Giác mạc
Khoa Giác mạc
khoa Giác mạc, Bệnh viện Mắt Trung ương
# Học hàm học vị Họ và tên Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)
1 Ths. BS. Ths. Trần Huyền Trang khoa Giác mạc lập thiết kế nghiên cứu, tổng hợp phân tích, xử lý số liệu, viết báo cáo 8 tháng
2 Cử nhân điều dưỡng Nguyễnị Kim Oanh khoa Giác mạc thu thập số liệu, nhập số liệu 5 tháng
3 TS Lê Xuân Cung khoa Giác mạc tham gia nghiên cứu, hướng dẫn chỉnh sửa 8 tháng
# Tên đơn vị Nội dung phối hợp Người đại diện
Chưa có thông tin
Đánh giá mức độ hiểu biết của bệnh nhân đến khám ngoại trú tại khoa Giác mạc Bệnh viện Mắt Trung ương về bệnh khô mắt
Mới
Khô mắt là một bệnh lý bề mặt nhãn cầu tuy thường không nguy hiểm, ít khi gây mù lòa, nhưng rất thường gặp và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Chúng tôi muốn đánh giá mức độ hiểu biết của bệnh nhận đến khám ngoại trú ở khoa Giác mạc chúng tôi về bệnh lý này, để từ đó sẽ có những kế hoạch tuyên truyền giải thích cho bệnh nhân nếu họ còn chưa có hiểu biết đúng về bệnh này.
# 4. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
1 - đưa bảng câu hỏi lượng giá hiểu biết về bệnh khô mắt cho bệnh nhân đến khám tại khoa Giác mạc, để bệnh nhân trả lời vào - từ đó thống kê số liệu
bệnh nhân đến khám ngoai trú tại khoa Giác mạc
mô tả cắt ngang
bảng câu hỏi
đánh giá mức độ hiểu biết của bệnh nhân đến khám ngoại trú tại khoa giác mạc về bệnh khô mắt
# Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Các nhân, tổ chức thực hiện Dự kiến kinh phí
1 lập đề cương nghiên cứu, bảng câu hỏi hoàn thành trong 2 tháng tháng 5 -6 bs Trang, bs Cung
2 thu thập số liệu, nhập số liệu hoàn thành trong 4 tháng tháng 7,8,9,10 Đd. Oanh
3 xử lý số liệu, viết báo cáo, nghiệm thu đề tài hoàn thành trong 2 tháng tháng 11,12 bs Trang, bs Cung