Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài
Đặc điểm lâm sàng và nguyên nhân loét giác mạc nhiễm trùng do kính tiếp xúc
Kết Giác mạc
Cấp Cơ sở
06/2019 - 10/2020
TS. Lê Xuân Cung
Kết - Giác mạc
Khoa Giác mạc
# Học hàm học vị Họ và tên Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)
1 TS TS. Lê Xuân Cung Khoa GM Nghiên cứu viên 12 tháng
2 ThS ThS. Dương Mai Nga Khoa GM Nghiên cứu viên 12 tháng
# Tên đơn vị Nội dung phối hợp Người đại diện
Chưa có thông tin
Đánh giá đặc điểm lâm sàng và nguyên nhân loét giác mạc nhiễm trùng do kính tiếp xúc
Mới
Nghiên cứu mới
# 4. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
1 nghiên cứu nguyên nhân loét giác mạc
Mắt bị loét giác mạc
Mô tả cắt ngang
Nuôi cấy vi khuẩn, pcR
# Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Các nhân, tổ chức thực hiện Dự kiến kinh phí
1 Chọn bệnh nhân, lấy mẫu bệnh phẩm, nuôi cấy vi khuẩn 30 bệnh nhân 12 tháng Nhóm nghiên cứu không