Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài
Đánh giá kết quả lâu dài của phẫu thuật ghép nội mô giác mạc tại bệnh viện Mắt trung ương
Kết Giác mạc
Cấp Cơ sở
01/2019 - 12/2020
TS. Phạm Ngọc Đông
Kết - Giác mạc
Khoa Giác mạc
Bệnh viện Mắt trung ương
# Học hàm học vị Họ và tên Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)
1 PGS.TS TS. Phạm Ngọc Đông Khoa Giác mạc Chủ nhiệm đề tài 24 tháng
2 BS Đỗ Thị Thúy Hằng Khoa Giác mạc Thư ký đề tài tổng hợp số liệu 24 tháng
3 TS Lê Xuân Cung Khoa Giác mạc Nghiên cứu viên 24 tháng
# Tên đơn vị Nội dung phối hợp Người đại diện
Chưa có thông tin
Đánh giá kết quả lâu dài của ghép giác mạc nội mô
Mới
# 4. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
1 Đánh giá kết quả sau mổ về thị lực, số lượng TB nội mô, tỉ lệ thải ghép, tăng nhãn áp, độ dày giác mạc, khúc xạ sau mổ
Tất cả bệnh nhân có chỉ định mổ ghép nội mô giác mạc tại khoa Giác mạc bệnh viện Mắt trung ương
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu hồ sơ bệnh án, thu thập số liệu
Đây là kết quả đánh giá lần đầu tiên tại Việt nam về ghép giác mạc nội mô
# Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Các nhân, tổ chức thực hiện Dự kiến kinh phí
1 Thu thập số liệu ,gọi bệnh nhân lên khám lại đánh giá số liệu Thu thập số liêu đánh giá 2 năm PGS Phạm Ngọc Đông TS Lê Xuân CUng BS Đỗ Thị Thúy Hằng