Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài
Đánh giá kết quả điều trị u hắc tố ác tính màng bồ đào
Chấn thương và U
Cấp Cơ sở
03/2020 - 08/2020
Bùi Đào Quân
Tạo hình - thẩm mỹ
Khoa Chấn thương mắt
# Học hàm học vị Họ và tên Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)
1 thac sĩ Bùi Đào Quân khoa CT - mắt TƯ chủ nhiệm đề tài 5
2 tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn khoa Xét nghiệm thư kí đề tài 5
3 tiến sĩ Thẩm Trương Khánh Vân khoa chấn thương thành viên NC 5
# Tên đơn vị Nội dung phối hợp Người đại diện
Chưa có thông tin
đánh giá kết quả điều trị u hắc tố ác tính màng bồ đào
Mới
bn sau khi điều trị phẫu thuật và được theo dõi toàn thân và khám lại tại viện mắt TƯ.
# 4. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
1 đánh giá kết quả điều trị:
bn đã phẫu thuật và có kết quả GPB là u hắc tố ác tính màng bồ đào năm 2016- 2019 tại bệnh viện mắt TƯ
hồi cứu
phẫu thuật cắt bỏ khối u tại chỗ Phãu thuật khoét bỏ nhãn cầu
Hiện chưa có nghiên cứu
# Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Các nhân, tổ chức thực hiện Dự kiến kinh phí
1 Tra cứu số liệu lấy được số liệu 06-2020 thư kí đề tài 500.000 vnđ