Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài
Đánh giá tình trạng nhược thị do tật khúc xạ tái phát tại Bệnh viện Mắt trung ương gia đoạn 2019 -2020
Mắt trẻ em
Cấp Cơ sở
07/2019 - 08/2020
PGS. TS. Vũ Bích Thủy
Mắt trẻ em
Khoa Mắt trẻ em
Khoa MTE
# Học hàm học vị Họ và tên Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)
1 PGS-TS PGS. TS. Vũ Bích Thủy khoa MTE Hướng dẫn 1 toàn bộ thời gian
2 TS Nguyễn Văn Huy khoa MTE Hướng dẫn 2 toàn bộ thời gian
3 Bs Nguyễn Thị Huyền Oanh Học viên CK II Học viên toàn bộ thời gian
# Tên đơn vị Nội dung phối hợp Người đại diện
Chưa có thông tin
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nhược thị do tật khúc xạ tái phát. 2. Nhận xét một số yếu tố liên quan đến nhược thị do tật khúc xạ tái phát.
Mới
nhược thị là tình trạng bệnh lý hay gặp ở trẻ em, nhiều nghiên cứu đề cập đến việc điều trị, rất ít các đề tài đề cập đến nhược thị tái phát. Tuy vậy sau khi tập nhược thị có một tỷ lệ không trẻ bị tái phát với rất nhiều nguyên nhân khác nhau. việc tìm hiểu các yếu tố liên qua đến nhược thị tái phát là cần thiết.
# 4. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
1 Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan đến sự tái phát của nhược thị
Bệnh nhân có chẩn đoán nhược thị do tật khúc xạ đã điều trị thành công và bị tái phát đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương.
Nghiên cứu mô tả lâm sàng không đối chứng
chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam
# Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Các nhân, tổ chức thực hiện Dự kiến kinh phí
1 viết đề cương đề cương 7-8/2019 nhóm nghiên cứu
2 thu thập số liệu và viết đề tài số liệu và đề tài 9/2019-6/2020 nhóm nghiên cứu
3 báo cáo đề tài báo cáo thành công 8/2020 nhóm nghiên cứu