Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài
Nghiên cứu nồng độ VEGF trong thủy dịch của bệnh nhân mắc bệnh võng mạc đái tháo đường
Dịch kính Võng mạc
Cấp Cơ sở
10/2018 - 12/2021
TS. Vũ Tuấn Anh
Dịch kính - Võng mạc
Khoa Dịch kính - Võng mạc
# Học hàm học vị Họ và tên Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)
1 TS TS. Vũ Tuấn Anh CĐT Chủ nhiệm đề tài 4 năm
2 Cao học Học viên Cơ sở Nghiên cứu viên 4 năm
# Tên đơn vị Nội dung phối hợp Người đại diện
Chưa có thông tin
Nghiên cứu nồng độ VEGF trong thủy dịch của bệnh nhân mắc bệnh võng mạc đái tháo đường
# 4. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
1 Nghiên cứu nồng độ VEGF trong thủy dịch của bệnh nhân mắc bệnh võng mạc đái tháo đường
# Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Các nhân, tổ chức thực hiện Dự kiến kinh phí
1 Nghiên cứu nồng độ VEGF trong thủy dịch của bệnh nhân mắc bệnh võng mạc đái tháo đường Nghiên cứu 4 năm Vũ Tuấn Anh