Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết sáng kiến cải tiến
Họ tên tác giả Khoa phòng Chức vụ Tỷ lệ tham gia (& thời gian, đóng góp...)
Chịu trách nhiệm chính
Phạm Thị Kim Đức Phó trưởng phòng Điều dưỡng 100%
Thành viên khác
Phiếu chăm sóc và phiếu theo dõi cải tiến bằng việc mã hóa các y lệnh và nhiệm vụ của điều dưỡng
30/09/2019

Do đặc thù của chuyên khoa, người bệnh được phân về các khoa theo các mặt bệnh đúng với từng chuyên khoa riêng biệt nên hiện nay các công việc, nhiệm vụ và y lệnh của điều dưỡng phần lớn lặp lại trên cùng một nhóm người bệnh có cùng một loại bệnh và phương pháp điều trị giống nhau.

VIệc lập kế hoạch chăm sóc và viết phiếu chăm sóc với nhiều bệnh nhân giống nhau làm lãng phí thời gian và công sức của điều dưỡng, thiếu khoa học và có thể khó đọc trên một số chữ viết xấu.

--> cần thiết phải có cải cách trong việc viết phiếu chăm sóc cho người bệnh 

Mục đích: giảm thời gian và công sức cho điều dưỡng trong việc lập phiếu chăm sóc (1), đưa ra một giải pháp có tính khoa học, dễ áp dụng

Bản chất: Mã hóa tất cả các công việc, nhiệm vụ và y lệnh của điều dưỡng bằng số và chữ. Điều dưỡng chỉ cần nhập các mã y lệnh, nhiệm vụ mình đã làm lên phiếu chăm sóc

Tất cả các khoa phòng có người bệnh điều trị nội trú

Tiết kiệm thời gian và giảm mệt mỏi, áp lực số lượng công việc đáng kể cho điều dưỡng.

Với cách này, điều dưỡng có thể chăm sóc được thêm cho nhiều người bệnh hơn nữa

Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
20-3-2019. Phiếu CS mã hóa.doc tải xuống
20-3-2019. Phiếu CNS-truyền dịch mã hóa.doc tải xuống
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm