Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài
Đánh giá kiến thức và thực hành quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn từ năm 2018 - 2019 tại Bệnh viện Mắt TW
Khác
Cấp Cơ sở
01/2018 - 12/2020
TS. Nguyễn Văn Hiếu
Kiểm soát nhiễm khuẩn
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bệnh viện Mắt Trung ương
# Học hàm học vị Họ và tên Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)
1 Tiến sĩ - Bác sĩ chính TS. Nguyễn Văn Hiếu Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Quản lý và điều hành thực hiện đề tài, bao gồm việc xây dựng đề cương và mục tiêu nghiên cứu, hướng dẫn xây dựng công cụ thu thập thông tin, xây dựng bảng kiểm, hướng dẫn xử lý số liệu, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện đề tài. 6 tháng
2 kỹ sư Nguyễn Thanh Hà Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Phối hợp thực hiện tiến độ đề tài, thực hiện các nội dung nghiên cứu, lưu giữ và xử lý số liệu, 6 tháng
# Tên đơn vị Nội dung phối hợp Người đại diện
Chưa có thông tin
1. Mô tả thực trạng kiến thức của NVYT về quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn đang triển khai tại Bệnh viện Mắt TW 2. Đánh giá kết quả thực hành quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn của NVYT
Mới
Nhiễm khuẩn bệnh viện đang là vấn đề y tế toàn cầu do làm tăng tỉ lệ biến chứng, tăng tử vong cho người bệnh. Nhiễm khuẩn bệnh viện làm tăng sử dụng kháng sinh và dễ dẫn tới đề kháng kháng sinh, kéo dài thời gian nằm viện và tăng chi phí điều trị. Đó là vấn đề quan trọng trong quản lý chất lượng chăm sóc và chi phí điều trị của bệnh viện cũng như người bệnh ở các quốc gia. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, năm 2007 tại các nước đang phát triển cho kết quả 1,4 triệu NB mắc NKBV, chi phí cho NB mắc NKBV khoảng 1.300.000- 2.300.000 USD/ năm. Tại Châu Âu, tỷ lệ tử vong do NKBV khoảng 50.000 ca tử vong/ năm. Tại Việt Nam tỷ lệ NKBV chung ở người bệnh nhập viện từ 5%- 10% tùy theo đặc điểm và quy mô bệnh viện. Những bệnh viện tiếp nhận càng nhiều người bệnh nặng, thực hiện càng nhiều thủ thuật xâm lấn thì nguy cơ mắc NKBV càng cao. Tỷ lệ NKBV có thể lên tới 20%- 30% ở những khu vực có nguy cơ cao như Hồi sức tích cực, ngoại khoa… Các loại NKBV thường gặp là nhiễm khuẩn vết mổ, nhiễm khuẩn tiết niệu, nhiễm khuẩn phổi....
# 4. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
1 1. Khảo sát kiến thức của NVYT về quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn đang triển khai tại Bệnh viện 2. Đánh giá kết quả thực hành quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn của NVYT
Nhân viên y tế Bệnh viện Mắt Trung ương
Nghiên cứu mô tả cắt ngang
Bổ sung nội dung tập huấn, hướng dẫn quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.
mới
# Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Các nhân, tổ chức thực hiện Dự kiến kinh phí
1 Khảo sát kiến thức của NVYT về quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn đang triển khai tại Bệnh viện Đánh giá kiến thức của NVYT về các quy trình KSNK đã triển khai tại bệnh viện 1/2018 - 12/2019 Khoa KSNK
2 Đánh giá kết quả thực hành quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn của NVYT Xác định tỷ lệ NVYT tuân thủ và thực hành đúng các quy trình KSNK đang triển khai tại bệnh viện. 1/2018 - 12/2019 Khoa KSNK