Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài
Kết quả của phương pháp PTK điều trị các bệnh lý bề mặt giác mạc
Kết Giác mạc
Cấp Cơ sở
01/2020 - 12/2021
PGS. TS. Nguyễn Xuân Hiệp
Kết - Giác mạc
Khoa Giác mạc
Khoa Giác mạc bệnh viện Mắt trung ương
# Học hàm học vị Họ và tên Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)
1 PGS TS PGS. TS. Nguyễn Xuân Hiệp BV Mắt TW Chủ nhiệm đề tài 24 tháng
2 PGS TS PGS.TS Phạm Ngọc Đông BV Mắt TW Thư ký đề tài 24 tháng
3 TS TS Lê Xuân Cung BV Mắt TW Nghiên cứu viên 24 tháng
4 TS TS Trần Khánh Sâm BV Măt TW Nghiên cứu viên 24 tháng
# Tên đơn vị Nội dung phối hợp Người đại diện
Chưa có thông tin
Đánh giá kết quả sử dụng phương pháp PTK đề điều trị các bệnh lý bề măt giác mạc
Mới
Sử dụng laser PTK đề điều trị các bệnh lý bề măt nhãn cầu như: bệnh giác mạc dải băng, bệnh loạn dưỡng giác mạc, sẹo giác mạc nông...
# 4. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
1 Thu thập số liệu, đánh giá các thông tin và kết quả điều trị
Tất cả các bệnh nhân có chỉ định điều trị PTK
Nghiên cứu tiến cứu
Áp dụng laser để điều trị 1 số bệnh lý bề mặt nhãn cầu
Đây là nghiên cứu đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam để đánh giá hiêu quả sử dụng laser điều trị
# Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Các nhân, tổ chức thực hiện Dự kiến kinh phí
1 Thu thập số liệu, làm hồ sơ theo dõi bệnh nhân, đánh giá kết quả điều trị Đánh giá được kết quả điều trị bằng laser 24 tháng Khoa Giác mạc bệnh viện mắt tw kinh phí tự túc