Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài
Nghiên cứu đánh giá chức năng thị giác cả hai mắt ở bệnh nhân chấn thương vết thương xuyên nhãn cầu
Chấn thương và U
Cấp Cơ sở
06/2020 - 08/2021
TS. Phạm Thu Minh
Chấn thương
Khoa Chấn thương mắt
# Học hàm học vị Họ và tên Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)
1 TS TS. Phạm Thu Minh khoa Chấn thương mắt nghiên cứu viên 14
2 BS Học viên cao học BV Mắt Ninh Bình nghiên cứu viên 14
# Tên đơn vị Nội dung phối hợp Người đại diện
Chưa có thông tin
Đánh giá chức năng thị giác, tật khúc xạ ở mắt không chấn thương và chấn thương
Mới
# 4. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
1 Đánh giá chức năng thị giác, tật khúc xạ ở mắt không chấn thương và chấn thương Tình trạng thị giác 2 mắt sau chấn thương Tỉ lệ nhãn viêm giao sau chấn thương xuyên
Các bệnh nhân có vết thương xuyên nhãn cầu điều trị tại khoa Chấn thương mắt từ 06/2020 đến 08/2021
nghiên cứu mô tả
# Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Các nhân, tổ chức thực hiện Dự kiến kinh phí
1 Xây dựng đề cương Hoàn thành đề cương 06/2020 đến 08/2020 Chủ nhiệm và thư kí đề tài 0
2 Thực hiện đề tài lấy số liệu đầy đủ 08/2020 đến 08/2021 Chủ nhiệm và thư kí đề tài 0
3 Báo cáo kết quả viết báo cáo 08/ 2021 đến 09/2021 Chủ nhiệm và thư kí đề tài 0